Vaccin mot mässlingen

Regionstyrelsen beslutade 2018-01-16 att införa kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) till personer födda 1960 och senare.

Erbjudandet gäller för personer som är folkbokförda i Västra Götaland och som är födda under åren 1960 eller senare och som ännu inte fått två doser MPR-vaccin eller ännu inte haft mässling samt asylsökande vuxna. För vacciner som ges inom det nationella barnvaccinationsprogrammets ram är vaccinet redan kostnadsfritt.

Vi erbjuder vaccination för våra listade patienter och tidsbokning sker via telefon: 033-720 24 00.