Viktig information Coronavirus Covid-19

Om du besökt ett område där smittspårning pågår eller har vistats tillsammans med ett misstänkt eller bekräftat fall av Covid-19 – GÅ INTE TILL VÅRDCENTRALEN UTAN RING 1177 för rådgivning. 

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symptom. Det är mycket viktigt att stanna hemma när man känner sig sjuk. Om man inte klarar sig med egenvård i hemmet ska man ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/