Covid-19 vaccination gällande barn

Från den 1 november 2022 avslutas Folkhälsomyndigheternas allmänna rekommendation om vaccin mot Covid-19 för alla grundfriska barn och unga mellan 12 och 17 år. Detta görs på grund av den låga risken för allvarlig sjukdom och död i Covid-19 bland barn och unga.

Detta gäller även för vaccinationsdos nummer 2.