Avgifter

Läkarbesok som ingår i VG Primärvård

Besök på vårdcentral: 100 kr (vald vårdcentral)
Besök på vårdcentral: 300 kr (annan vårdcentral)

Sjukvårdande behandling som ingår i VG Primärvård

Besök hos diskriktsköterska, sjuksköterska, kurator: 50 kr (vald vårdcentral)
Psykolog m fl. gäller även s.k mellanliggande provtagning: 100 kr (annan vårdcentral)

Sjukvårdande behandling på övriga mottagningar

Besök hos arbetsterapeut och sjukgymnast: 80 kr

Barn och ungdomar

Besök/behandling av barn och ungdomar till och med 19 år: 0 kr

Uteblivet besök / sen avbokning

Uteblivet besök / sen avbokning debiteras med faktura. Avbokning görs senast 24 timmar före planerad tid.

Högkostnadsskydd i öppen vård 1100 kr

Gäller läkarbesök och sjukvårdande behandling under en tolvmånadresperiod. OBS! För högkostnadsskyddet i öppen vård gäller det att du som patient får sjalv bevaka när högkostnadsgrånsen uppnåtts. Erlagda patientavgifter som överskrider gränsen återbetalas inte.

Uppgifterna är hämtade från VG-regionen.