Hälsoundersökning

Hälsoundersökning, adoptivbarn: avgiftsfritt
Betraktas som sjukvård och ordinarie t o m 19 år läkarvårdsavgift tas ut

Hälsoundersökning, allmän (även barn): 1700 kr
Utförs på patientens begäran, i mån av tid på vårdcentralen. Exklusive prov for HIV och PSA (prostata)

För tidsbokning av hälsoundersökning, vänligen ring oss: 033-720 24 00.