Avgifter

Läkarbesök som ingår i VG Primärvård

Besök på vårdcentral: 100 kr (vald vårdcentral)
Besök på vårdcentral: 300 kr (annan vårdcentral)

Sjukvårdande behandling som ingår i VG Primärvård

Besök hos sköterska, provtagning, samtal: 50 kr (vald vårdcentral)
Besök hos sköterska, provtagning, samtal: : 100 kr (annan vårdcentral)

Sjukvårdande behandling på Älvsborg Rehab Center

Besök hos arbetsterapeut/fysioterapeut: 100 kr

Barn och ungdomar

Besök/behandling av barn och ungdomar till och med 19 år: 0 kr

Uteblivet besök / sen avbokning

Uteblivet besök / sen avbokning debiteras med faktura. Avbokning görs senast 24 timmar före planerad tid. Fakturaavgift 50:- tillkommer vid faktura.

Högkostnadsskydd i öppen vård 1150 kr

Gäller läkarbesök och sjukvårdande behandling under en tolvmånadersperiod. OBS! För högkostnadsskyddet i öppen vård gäller det att du som patient får själv bevaka när högkostnadsgränsen uppnåtts. Erlagda patientavgifter som överskrider gränsen återbetalas inte.

Uppgifterna är hämtade från VG-regionen.