Avgifter

Läkarbesök som ingår i VG Primärvård

Besök på vårdcentral: 200 kr (vald vårdcentral)
Besök på vårdcentral: 300 kr (annan vårdcentral)

Sjukvårdande behandling som ingår i VG Primärvård

Besök hos sjuksköterska, provtagning, samtal: 50 kr (vald vårdcentral)
Besök hos sjuksköterska, provtagning, samtal : 100 kr (annan vårdcentral)

Sjukvårdande behandling på Älvsborg Rehab Center

Besök hos arbetsterapeut eller fysioterapeut: 200 kr

Barn och ungdomar

Samtliga besök gällande sjukvård för patienter under 20 år är kostnadsfria.

Uteblivet besök / sen avbokning

Uteblivet besök / sen avbokning debiteras med faktura. Avbokning görs senast 24 timmar före planerad tid.

Högkostnadsskydd i öppen vård 1400 kr

Gäller läkarbesök och sjukvårdande behandling under en tolvmånadersperiod. OBS! För högkostnadsskyddet i öppen vård gäller det att du som patient får själv bevaka när högkostnadsgränsen uppnåtts.