Läkarmottagning

Vår ambition på Cityläkarna är att erbjuda dig och din familj sjukvård av hög kvalitet och tillgänglighet med personligt engagemang och fin service. Hos oss träffar du antingen någon av våra distriktsläkare alternativt någon av våra utbildningsläkare.

Vi tar hand om dig med akuta sjukdomsbesvär som inte kräver specialistvård men gör också utredningar alternativt remitterar vidare till specialistläkare om medicinskt behov finns.

Vi gör också årliga uppföljningar för dig som har kroniska sjukdomar och vi har även möjlighet att erbjuda förebyggande vård i form av bland annat hälsokontroller.

Varmt välkommen att boka tid på 033-720 24 00.

Barnavårdcentral (BVC)

Vår barnavårdscentral drivs i samarbete med Familjecentralen Norrby. Här vill att ni ska känna er trygga och väl mottagna. Hos oss får ni ett modernt BVC med god service och tillgänglighet på ditt barns och dina villkor. Vi som arbetar har heter Leena Jacobsson, Sara Lindström och Maria Berntsson.

Vi erbjuder hembesök efter hemkomsten från BB, detta gäller även adoptivbarn som kommer till Sverige.

BVC följer ditt barn från födsel till skolstart.
Vi kallar ditt barn till regelbundna hälsoundersökningar och följer tillväxt, utveckling och erbjuder vaccinationsprogram enligt svenska barnhälsovårdprogrammet.

Vi ger råd och stöd åt hela familjen om t ex amning, sömn, trafiksäkerhet eller annat du funderar på.

Alla besök + vaccinationsprogrammet på Cityläkarna BVC är kostnadsfria.
Vid frågor och funderingar ring oss gärna!

BVC-sköterska Sara: 033-722 37 11
BVC-sköterska Leena: 033-722 37 12
BVC-sköterska Maria: 033-722 37 13

Vi finns på Familjecentralen Norrby, Norrby Tvärgata 34 501 80 Borås.

Sköterskemottagning

Du kan vända dig till vår sköterskemottagning för att få hjälp med bland annat:

¤ Rådgivning i sjukdoms- och  hälsovårdsfrågor
¤ Blodtrycksmätning
¤ Enklare infektioner
¤ Öronspolning
¤ Hudbesvär
¤ Injektionsgivning enl läkarremiss
¤ Vaccinationer
¤ Sårvård
¤ Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Hos oss möter du våra sköterskor som har erfarenhet av att hjälpa till med frågor gällande rökning, sömn, stress och vikt m.m.
Varmt välkommen att boka tid på 033-720 24 00

Astma/KOL mottagning

Våra astma/KOL-sköterskor tar hand om listade patienter som lider av astma, KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom), långdragen hosta eller annan lungsjukdom. Besöken bokas efter överenskommelse. Vi mäter lungfunktionen (spirometri) och följer upp din behandling. Vi kan även hjälpa dig med bl a rökavvänjning. Du får hjälp att förebygga problem och stöd till ett friskare och mer aktivt liv.

Diabetesmottagning

Vår diabetessköterska tar hand om listade patienter som lider av diabetes och du blir kallad till årlig kontroll hos både diabetessköterskan samt ordinare läkare. Du får hjälp att förebygga problem och stöd till ett friskare och mer aktivt liv. Vi kontrollerar regelbundet dina värden och följer din behandling.

Laboratorium

Våra undersköterskor på laboratoriet ansvarar för provtagning, analys av vissa prover, EKG och blodtryck.
I samband med läkarbesök är ordinerad provtagning avgiftsfritt.
Kompletterande provtagning som ordinerats via brev eller telefon kostar 50 kr (listade pat), 100 kr (olistade pat)

För bästa provresultat är det bra om du sitter ner i minst 15 minuter innan provtagning.

För dig som ska ta fasteprover
Detta innebär att du inte får äta, röka, snusa eller ta dina mediciner efter kl.22.00 kvällen före provtagningen. Det är tillåtet att dricka ett glas vatten före provtagningen (max 2 dl).

Södra Älvsborgs sjukhus har infört nya rutiner ang provtagning.
Detta innebär att du behöver en skriftlig remiss med dig om det ordineras provtagning från annan klinik/sjukhus! Utan remiss kan du vända dig till sjukhusets laboratorium, öppet vardagar kl. 07.00 15.45. Glöm inte att du även där behöver ringa och boka tid för provtagning.

Vid osäkerhet är du välkommen att ringa oss.

Psykoterapi

Vår psykiska samordnare Anette tar emot våra patienter när samtalskontakt behövs. Vårt samtalsteam består av samtalssköterskor samt arbetsterapeuter. Vi samarbetar med kognitiv psykoterapeut dit du efter läkarbedömning kan remitteras vid behov.  KBT-inriktad psykoterapeut arbetar främst med dina tankar och hur dessa påverkar känslor och beteende. Du lär dig hitta verktyg som hjälper dig att må bättre såväl kort- som långsiktigt.

Rehabkoordinator

På Cityläkarna erbjuds du som har en sjukskrivning kontakt och stöd av en rehabiliteringskoordinator utifrån behov. Rehabiliteringskoordinatorn har fördjupad kunskap om sjukförsäkringssystemet och vilka rehabiliteringsinsatser som finns tillgängliga. Stöd från rehabiliteringskoordinator innebär en samordning av rehabiliterande insatser, att du får de åtgärder och den information som du behöver. Vid sjukskrivning utarbetas i samråd med din läkare en plan för din återgång i arbete. Det är din ansvariga läkare som gör bedömning gällande behov av sjukskrivning. Samverkan kan ske med andra inblandade parter som läkare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och/eller eventuell annan aktör.

Rehabiliteringskoordinatorn har tystnadsplikt och samverkan sker endast med godkännande från dig som patient. Insatserna är kostnadsfria. Samtala med din läkare gällande om dessa insatser kan vara aktuella för dig alternativt kontakt rehabkoordinator på telefon 073-9965413 (tillgänglig torsdagar kl. 08:00-17:00 samt fredagar 08:00-15:00). Svarar jag inte så lämna ett röstmeddelande så återkommer jag till dig.

Bipacksedel vid sjukskrivning