Läkarmottagning

Vår ambition på Cityläkarna är att erbjuda dig och din familj sjukvård av hög kvalitet och tillgänglighet med personligt engagemang och fin service. Hos oss träffar du antingen någon av våra distriktsläkare alternativt någon av våra utbildningsläkare.

Vi tar hand om dig med akuta sjukdomsbesvär som inte kräver specialistvård men gör också utredningar alternativt remitterar vidare till specialistläkare om medicinskt behov finns.

Vi gör också årliga uppföljningar för dig som har kroniska sjukdomar och vi har även möjlighet att erbjuda förebyggande vård i form av bland annat hälsokontroller.

Varmt välkommen att boka tid på 033-720 24 00.

Barnavårdcentral (BVC)

Vår barnavårdscentral drivs i samarbete med Familjecentralen Norrby. Här vill att ni ska känna er trygga och väl mottagna. Hos oss får ni ett modernt BVC med god service och tillgänglighet på ditt barns och dina villkor. Vi som arbetar har heter Leena Jacobsson, Sara Lindström och Maria Berntsson.

Vi erbjuder hembesök efter hemkomsten från BB, detta gäller även adoptivbarn som kommer till Sverige.

BVC följer ditt barn från födsel till skolstart.
Vi kallar ditt barn till regelbundna hälsoundersökningar och följer tillväxt, utveckling och erbjuder vaccinationsprogram enligt svenska barnhälsovårdprogrammet.

Vi ger råd och stöd åt hela familjen om t ex amning, sömn, trafiksäkerhet eller annat du funderar på.

Alla besök + vaccinationsprogrammet på Cityläkarna BVC är kostnadsfria.
Vid frågor och funderingar ring oss gärna!

BVC-sköterska Sara: 033-722 37 11
BVC-sköterska Leena: 033-722 37 12
BVC-sköterska Maria: 033-722 37 13

Vi finns på Familjecentralen Norrby, Norrby Tvärgata 34 501 80 Borås.

Sköterskemottagning

Du kan vända dig till vår sköterskemottagning för att få hjälp med bland annat:

¤ Rådgivning i sjukdoms- och  hälsovårdsfrågor
¤ Blodtrycksmätning
¤ Enklare infektioner
¤ Öronspolning
¤ Hudbesvär
¤ Injektionsgivning enl läkarremiss
¤ Vaccinationer
¤ Sårvård
¤ Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Hos oss möter du våra sköterskor som har erfarenhet av att hjälpa till med frågor gällande rökning, sömn, stress och vikt m.m.
Varmt välkommen att boka tid på 033-720 24 00

Astma/KOL mottagning

Vår Astma-/KOL sköterska utför spirometriundersökningar samt allergitest. Spirometri är en enklare metod som mäter lungornas funktion. Denna undersökning sker i utredningssyfte, t.ex. vid långvarig hosta eller för att följa behandling angående Astma eller KOL. En sådan undersökning sker efter ett besök hos läkare. Allergitest utförs här på vårdcentralen. Vi erbjuder även hjälp till dig som vill sluta röka samt ger råd och stöd i livsstilsfrågor för att främja en god hälsa.

Diabetesmottagning

Vår diabetessjuksköterska har specialistutbildning inom diabetes och har lång erfarenhet inom ämnet. Vi erbjuder dig råd och stöd från sjukvården som underlättar för dig att leva med diabetes. Vi värnar om kontinuitet och vill att du ska känna dig bekväm och nöjd med ”din” diabetessköterska.

Vi bistår med:

  • Förskrivning av diabeteshjälpmedel
  • Glukosmätare vid behov
  • Injektionsteknik insulin
  • Förskrivning av FaR – Fysisk aktivitet på recept
  • Råd kring kost, motion och livsstil

Vi kallar dig regelbundet för kontroller och följer upp din behandling.

Laboratorium

Våra undersköterskor på laboratoriet ansvarar för provtagning, analys av vissa prover, EKG, hörseltest, och blodtryck.
I samband med läkarbesök är ordinerad provtagning avgiftsfritt.
Kompletterande provtagning som ordinerats via brev eller telefon kostar 50 kr (listade pat), 100 kr (olistade pat)

För bästa provresultat är det bra om du sitter ner i minst 15 minuter innan provtagning.

För dig som ska ta fasteprover
Detta innebär att du inte får äta, röka, snusa eller ta dina mediciner efter kl.22.00 kvällen före provtagningen. Det är tillåtet att dricka ett glas vatten före provtagningen (max 2 dl).

Psykoterapi

Vår psykiska samordnare tar emot våra patienter när samtalskontakt behövs. Vårt samtalsteam består av samtalssköterskor samt arbetsterapeuter. Vi samarbetar med kognitiv psykoterapeut dit du efter läkarbedömning kan remitteras vid behov.  KBT-inriktad psykoterapeut arbetar främst med dina tankar och hur dessa påverkar känslor och beteende. Du lär dig hitta verktyg som hjälper dig att må bättre såväl kort- som långsiktigt.