Hälsoundersökning

Hälsoundersokning, adoptivbarn: avgiftsfritt
Betraktas som sjukvård och ordinarie t o m 19 år läkarvårdsavgift tas ut

Hälsoundersökning, allmän (även barn): 1700 kr
Utförs på patientens begarän. Exklusive prov for HIV och PSA(prostata)