Läkarmottagning

Vår ambition på cityläkarna är att erbjuda Dig och din familj sjukvård av hög kvalitet och tillgänglighet med personligt engagemang och fin service. Hos oss träffar du någon av våra två fasta distriktlakare med mångårig erfarenhet, Sukhdeep Singh och Sirous Ahmadzadeh.

Vi tar hand om dig med akuta sjukdomssbesvar som inte kräver sjukhusvård men gör också utredningar alternativt remitterar om det finns behov till detta.

Vi gör också årliga uppföjlningar av Dig som har behov av det och har möjlighet att erbjuda förebyggande vård i form av bland annat hälsokontroller.

Varmt välkommen att boka tid på 033-72 02 400.

Barnavårdcentral

Vår barnavårdscentral drivs i samarbete med Familjecentralen Norrby. Här vill att ni ska känna er trygga och väl mottagna. Hos oss får ni ett modernt BVC med god service och tillgänglighet på ditt barns och dina villkor. Vi som arbetar har heter Lotta Bohlin, Sara Lindström och Gun-Britt Sturesson.

Vi erbjuder hembesök efter hemkomsten från BB, detta gäller även adoptivbarn som kommer till Sverige.

BVC följer ditt barn från födsel till skolstart.
Vi kallar ditt barn till regelbundna hälsoundersökningar och följer tillväxt, utveckling och erbjuder vaccinationsprogram enligt svenska barnhälsovårdprogrammet.

Vi ger råd och stöd åt hela familjen om t ex amning, sömn, trafiksäkerhet eller annat du funderar på.

Alla besök på BVC är kostnadsfria.
Vid frågor och funderingar ring oss gärna på 033-7223711 och 033-7223712.
Vi finns på Familjecentralen Norrby på Norrby Tvärgata 34.

Distriktsköterskamottagning

Du får vända Dig till Distriktsköterskan för att få hjälp med bland annat

¤ Rådgivning i sjukdoms- och  hälsovårdsfrågor
¤ Blodtrycksmätning
¤ Sårvård
¤ Öronspolning
¤ Hudbesvär
¤ Mage/tarmbesvär (tillfällig halsbränna/diarre/förstoppning
¤ Injektionsgivning enl läkarremiss
¤ Vaccination
¤ Förskrivning av vissa läkemedel och hjälpmedel
¤ Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Hos oss möter du personal som har erfarenhet av att hjälpa till med frågor omkring sömn, stress och vikt m.m. Vi har också en astma/allergimottagning och vi erbjuder våra diabetiker en diabetesmottagning.
Varmt välkommen att boka tid på 033-72 02 400

Astma/kol mottagning

Astma/KOL-mottagningen utreder patienter som lider av astma, KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom), långdragen hosta eller annan lungsjukdom. Astma/KOL-sköterskan har mottagning på onsdagar och arbetar tillsammans med läkare på vårdcentralen för våra listade patienter. Besöken bokas efter överenskommelse. Vi mäter lungfunktionen (spirometri) och följer upp din behandling. Vi kan hjälpa dig med bl a rökavvänjning. Du får hjälp att förebygga problem och stöd till ett friskare och mer aktivt liv.

Laboratorium

I vårt laboratorium arbetar undersköterskor. De svarar för provtagning, analys av vissa prover, EKG och blodtryck.
I samband med läkarbesök är ordinerad provtagning avgiftsfritt.
Kompletterande provtagning som ordinerats via brev eller telefon kostar 50 kr (listade pat), 100 kr (olistade pat)

För bästa provresultat är det bra om du sitter ner i minst 15 minuter innan provtagning.

För dig som ska ta fasteprover
Detta innebär att du inte får äta, röka, snusa eller ta dina mediciner efter kl.22.00 kvällen före provtagningen. Det är tillåtet att dricka ett glas vatten (max 2 dl).

Södra Älvsborgs sjukhus har infört nya rutiner ang provtagning.
Detta innebär att du behöver en skriftlig remiss med dig om det ordineras provtagning från annan klinik/sjukhus! Utan remiss kan du vända dig till sjukhusets laboratorium, öppet vardagar kl. 07.00 15.45.
Vid osäkerhet är du välkommen att ringa oss.

Psykoterapi

Vi samarbetar med kognitiv psykoterapeut dit du efter läkarbedömning kan remitteras vid behov.  KBT-inriktad psykoterapeut arbetar främst med dina tankar och hur dessa påverkar känslor och beteende. Du lär dig hitta verktyg som hjälper dig att må bättre såväl kort- som långsiktigt.