Prickmottagning

Ingen prickmottagning under veckorna 26 – 32. 

Välkommen att få hjälp med att undersöka födelsemärken fr o m 5 augusti.