Vaccinering Covid-19

Just nu vaccinerar vi fas 2-patienter som är 76 år eller äldre. Mer detaljer finner du i texten nedan.

Öppettider

Måndag – Fredag: 08:00-17.00

Lördag: 10.00-15.00

Hitta till oss

Göteborgsvägen 4
504 35 Borås
(karta)

Telefon:
033-720 24 00

Vaccination Covid-19

2021-04-15

Vi planeras få en vaccinleverans kommande vecka (v:16) och vi kommer fortsätta ringa in patienter enligt gällande turordning, äldst först. Berörda åldrar: 74-76 år.

2021-04-12

Denna vecka (v:15) får vi inget nytt vaccin, inga patienter kommer att kallas.

Vi Cityläkarna har inget samarbete med Arenamottagningen i Knalleland, har du fått en tid för vaccinering av oss så sker detta hos oss Cityläkarna Borås, Göteborgsvägen 4.

Ta gärna med ifylld hälsodeklaration. Vi kommer vaccinera enligt Västra Götalandsregionens prioritering, som är bestämd av Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot covid-19 är gratis och ges i två doser med cirka 6 veckors mellanrum.

Undvik att bli lurad

Det kan finnas bedragare som vill luras så kom ihåg:

 • Vi kommer aldrig över telefon be dig använda bank-id eller annan legitimationshandling.
 • Vi kommer aldrig begära pengar för vaccination mot covid-19.
 • Är du osäker på vem som ringer, lägg på och ring själv till din vårdcentral.

Vi har ingen information än den nedan planering från VG-regionen om när nästa fas vaccinering kommer att starta eller när vaccinet kommer levereras.

”Vårdcentralen ansvarar för sina listade invånare i Fas 1-3 och ska i första hand erbjuda dessa tider för vaccination. Invånare uppmanas vaccinera sig där de är listade, då detta är grunden för hur vårdcentralen tilldelas vaccin. Det finns inget som hindrar att vårdcentraler ger vaccin till enstaka olistade personer (i rätt prioriteringsfas) när det är mest praktiskt av olika skäl.
Det ska inte ställas krav på omlistning för att bli vaccinerad. Inte heller får vårdcentralen i sin marknadsföring locka personer att lista sig hos dem för att få vaccin.”

Vi kan ej påverka fördelningen av vaccindoserna som skickas ut till de olika vårdcentralerna och vi kan ej erbjuda annan intervall för dos 2 än det som rekommenderas från VG-regionen.

Prioriteringsordning vaccination

Västra Götalandsregionen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så här ser den preliminära tidsplanen ut i Västra Götaland för respektive fas. Tidplanen kan komma att ändras beroende av vaccinleveranser och eventuellt ändrad nationell prioritering.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccination mot covid-19 delas in i fyra faser.

Fas 1: december till februari och omfattar följande riskgrupper

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen (2001:453).
 • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer som bor på särskilda boenden eller har hemtjänst.
 • Hushållskontakter – vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst.

Fas 2: preliminärt februari till mars och omfattar följande riskgrupper

 • Personer som fyller 65 år under 2021 och äldre, varav de äldsta vaccineras först
 • Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter
 • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter
 • Personer som är 18 år och äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • Personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.
 • Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Om brist på vaccin skulle uppstå bör personer med sjukdomar eller tillstånd som beskrivs i denna delredovisning prioriteras, samtidigt som ålder och socioekonomi beaktas.

Fas 3: preliminärt från mars till april och omfattar följande riskgrupper

 • Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan).
 • Personer i åldern 60–64 år.
 • Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan).
 • Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder.

Ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom och död i covid-19. En viss typ av samsjuklighet har visat sig öka risken för att bli allvarligt sjuk eller avlida i covid-19 (1). I listan nedan definieras vilka grupper och tillstånd som avses. I en del fall krävs en individuell bedömning av om vaccination ska prioriteras eller inte. En kombination av två eller flera riskfaktorer hos en individ ökar angelägenhetsgraden för vaccination, liksom om man har en allvarligare form av någon sjukdom eller tillstånd som ger en riskökning.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni.
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
 • Downs syndrom.

I den tredje fasen prioriteras även grupper som av olika skäl kan ha svårigheter att följa rekommendationer om smittskyddande åtgärder och därmed ha en ökad risk för att bli smittade. Detta gäller personer 18-59 år med demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer, till exempel hem- eller papperslösa.

Om brist på vaccin skulle uppstå bör personer med sjukdomar eller tillstånd som beskrivs i denna delredovisning prioriteras, samtidigt som ålder och socioekonomi beaktas.

Fas 4 : preliminärt från maj månad och framåt omfattar:

  • personer 18 år och äldre och som inte prioriterats i tidigare faser.

Om brist på vaccin skulle uppstå bör prioritering ske utifrån ålder och socioekonomi.

Covid-19

Viktig information Coronavirus Covid-19

Har du övre luftvägssymtom såsom hosta, feber, snuva och halsont

GÅ INTE TILL VÅRDCENTRALEN UTAN RING OSS 033-720 24 00 alternativt 1177 för rådgivning. 

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symptom. Det är mycket viktigt att stanna hemma när man känner sig sjuk. Om man inte klarar sig med egenvård i hemmet ska ni kontakta sjukvården för vidare handläggning.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Har du en pågående infektion med enklare symtom så erbjuder vi ett test som påvisar en eventuell pågående infektion, detta är inte ett antikroppstest. Provtagningen är kostnadsfri och vår nya Infektionsmottagning är tydligt uppmärkt, viktigt att ni inte går in ordinarie entré utan följer markeringen! Det är viktigt att provtagning sker tidigast efter 24 timmar med symtom, annars finns det risk att provsvaret är missvisande! Läkaren svarar endast ut vid positivt svar, 3-6 vardagar från provtagningstillfälle, ni kan även läsa på 1177.se i journaltext om vad svaret visade.
OBS! Alla tider måste förbokas, 033-720 24 00.

Alla är välkomna

Du är välkommen även om du inte är listad hos oss, i mån av tid. Ring vår telefonrådgivning för ev tidsbokning 033-720 24 00.

Från och med 2020 ska alla som är listade på en vårdcentral i Västra Götaland erbjudas fast läkarkontakt. Har du frågor på detta är du välkommen att kontakta oss telefonledes.

Verksamhetschef samt ansvarig klagomål: Sukhdeep Singh 033-720 24 00

Våra avgifter

På Cityläkarnas vårdcentral gäller samma patientavgifter som övriga offentliga vårdcentraler, inklusive frikort och högkostnadskort. Avgiftsfritt för barn och ungdomar t.o.m 19 år samt personer över 85 år.

SENASTE NYHETERNA


 • Påskhelg 2021!31 mars, 2021 - 13:26

  Nedan står våra öppettider gällande påskhelgen 2021.

  Långfredag 2/4 -Stängt

  Påskafton 3/4 – Öppet kl:10-15

  Påskdagen 4/4 – Stängt

  Annandag påsk 5/4 – Stängt

  Åter öppet som vanligt tisdag 6/4!

 • Antikroppsprovtagning Covid-19 efter 1 april 202123 mars, 2021 - 10:57

  Cityläkarna kommer att fortsätta utföra antikroppstest Covid-19 efter 1 april 2021. Testet kommer nu att kosta 410:- Välkommen att ringa vår telefonrådgivning 033-720 24 00 för att boka tid.

  /Cityläkarna

 • Friskintyg Covid-19!2 februari, 2021 - 12:58

  Vi erbjuder nu er som ska resa utomlands ett Reseintyg specifikt för Covid-19!

  På grund av Covid-19 kräver flera länder ett aktuellt och negativt PCR-test vid inresa i landet. Vi utfärdar ett reseintyg, signerat av läkare, inom 30 timmar från provtagning!
  Observera att vi inte ansvarar för olika länders eller researrangörers krav och regler. Det är ditt ansvar som resenär att ta reda på
  vad som gäller och vilken typ av intyg som krävs inför resan. Detta intyg är inte ett s.k. Fit to fly-intyg.
  PCR-testet är endast till för dig som inte har några symptom! Om du sedan tidigare har ett positivt PCR-test, observera att ett PCR-test kan vara fortsatt positivt i upp till ca 3 månader. Risk finns därför att ett nytt test kan vara positivt även om du känner dig frisk och är symptomfri.
  Reseintyg inkl PCR-test: 1850 kr/person
  Enbart PCR-test: 1500 kr/person
  OBS! Glöm inte att ta med giltigt legitimation/pass till alla som ska provtas (även 0-17 år) Reseintyg/PCR-test betalas i receptionen före ditt besök.
  Välkomna att kontakta vår tidsbokning 033-720 24 00 för mer information och bokning!
 • Trettondedag jul 6/1-20215 januari, 2021 - 08:31

  Hej!

  Onsdag 6/1-2021 Trettondedag jul kommer vårdcentralen vara stängd. Vi öppnar åter torsdag 7/1-2021 kl:08.00.

  //Cityläkarna Borås


LÄNKARFÖLJ OSS PÅ FACEBOOKSAMARBETSPARTNERS