Kontakt


Öppettider
Vardagar: 08.00-18.00
Helger: 10.00-16.00

Telefon
033-72 02 400

Epost
info@citylakarnaboras.se

Besöksadress
Göteborgsvägen 4
50435 Borås

 

Boka tid hos oss


Telefonkontakt ring 033-72 02 400
Via webbtidbokning (länkad)
OBS! Vid akuta bröstsmärtor,
andningsbesvär ring 112
eller åk direkt till sjukhus

 

Vägbeskrivning hitÄlvsborg Rehab Center

 

For mer information om listning var god kontakta oss, ring  033-7202400.

 


Vi ar en mindre vardcentral for dig som onskar ha en personlig
och mer kontinuerlig vardkontakt.

 

Vi amnar att ha mer fokus pa barnfamiljer och aldre.

 

Vi har anpassade arbetstider efter dina behov fran morgon till
kvall alla dagar aret runt.

 

Du ar valkommen aven om du inte ar listad hos oss.

 

Pa citylakarnas vardcentral galler samma patientavgifter som ovriga vardcentraler.

Frikort galler.

Avgiftsfritt for barn och ungdomar t.o.m 19ar.

 

 


Senaste nytt! 2012-12-02

Hemsidan ar uppdaterad.

Trevlig vinter
- Stick i tid
Nu ar det dax att vaccinera sig mot sasongsinfluensan.

Nu har vi oppen mottagning mandag-fredag kl.16-17 for vaccination.
Ovriga tider vanligen boka via telefon.

Riskgrupper 100 kr
Ovriga 170 kr

 

 

 

Vara tjanster

Lakarmottagning

Var ambition pa citylakarna ar att erbjuda Dig och din familj sjukvard av hog kvalitet och tillganglighet med personligt engagemang och fin service. Hos oss traffar du nagon av vara tva fasta distriktlakare med mangarig erfarenhet, Sukhdeep Singh och Sirous Ahmadzadeh.
Vi tar hand om dig med akuta sjukdomssbesvar som inte kraver sjukhusvard men gor ocksa utredningar alternativt remitterar om det finns behov till detta.
Vi gor ocksa arliga uppfojlningar av Dig som har behov av det och har mojlighet att erbjuda forebyggande vard i form av bland annat halsokontroller.

Varmt valkommen att boka tid pa 033-72 02 400.

Barnavardscentral

Vi pa barnavardscentralen vill att ni ska kanna er trygga och val mottagna.
Hos oss far ni ett modernt BVC med god service och tillganglighet pa ditt barns och dina villkor.
Vi som arbetar har heter Lotta Bohlin, Sara Lindstrom och Gun-Britt Sturesson.

Vi erbjuder hembesok efter hemkomsten fran BB, detta galler aven adoptivbarn som kommer till Sverige.

BVC foljer ditt barn fran fodsel till skolstart.
Vi kallar ditt barn till regelbundna halsoundersokningar och foljer tillvaxt, utveckling och erbjuder vaccinationsprogram enligt svenska barnhalsovardprogrammet.

Vi ger rad och stod at hela familjen om t ex amning, somn, trafiksakerhet eller annat du funderar pa.

Alla besok pa BVC ar kostnadsfria.
Vid fragor och funderingar ring oss garna pa 033-7223711 och 033-7223712.
Vi finns pa Famijecentralen Norrby pa Norrby Tvargata 34.

Distriktskoterskemottagning

Du far vanda Dig till Distriktskoterskan for att fa hjalp med bland annat

¤ Radgivning i sjukdoms- och  halsovardsfragor
¤ Blodtrycksmatning
¤ Sarvard
¤ Oronspolning
¤ Hudbesvar
¤ Mage/tarmbesvar (tillfallig halsbranna/diarre/forstoppning
¤ Injektionsgivning enl lakarremiss
¤ Vaccination
¤ Forskrivning av vissa lakemedel och hjalpmedel
¤ Fysisk aktivitet pa recept (FaR)

Hos oss moter du personal som har erfarenhet av att hjalpa till med fragor omkring somn, stress och vikt m.m. Vi har ocksa en astma/allergi mottagning och vi erbjuder vara diabetiker en diabetesmottagning.
Varmt valkommen att boka tid pa 033-72 02 400

Astma/KOL-mottagning

Astma/KOL-mottagningen utreder patienter som lider av astma, KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom), langdragen hosta eller annan lungsjukdom.
Astma/KOL-skoterskan har mottagning pa onsdagar och arbetar tillsammans med lakare pa vardcentralen for vara listade patienter. Besoken bokas efter overenskommelse.
Vi mater lungfunktionen (spirometri) och foljer upp din behandling. Vi kan hjalpa dig med bl a rokavvanjning.
Du far hjalp att forebygga problem och stod till ett friskare och mer aktivt liv.

Psykoterapi

Vi samarbetar med kognitiv psykoterapeut dit du efter lakarbedomning kan remitteras vid behov.
KBT-inriktad psykoterapeut arbetar framst med dina tankar och hur dessa paverkar kanslor och beteende. Du lar dig hitta verktyg som hjalper dig att ma battre saval kort- som langsiktikt.

Laboratorium 
I vart laboratorium arbetar underskoterskor. De svarar for provtagning, analys av vissa prover, EKG och blodtryck.
I samband med lakarbesok ar ordinerad provtagning avgiftsfritt.
Kompletterande provtagning som ordinerats via brev eller telefon ar kostnaden 50 kr (listade pat), 100 kr (olistade pat)

For basta provresultat ar det bra om du sitter ner i minst 15 minuter innan provtagning.

For dig som ska ta fasteprover
Detta innebar att du inte far ata, roka, snusa eller ta dina mediciner efter kl.22.00 kvallen fore provtagningen. Det ar tillatet att dricka ett glas vatten (max 2 dl). 

Sodra alvsborgs sjukhus har infort nya rutiner ang provtagning.
Detta innebar att du behover en skriftlig remiss med dig om du ar ordinerad provtagning fran annan klinik/sjukhus! Utan remiss kan du vanda dig till sjukhusets laboratorium, oppet vardag kl. 07-15.45.
Ar du osaker ar du valkommen att ringa oss.

   

Halsoundersokning

Atgard                                                         Taxa

Gynekologisk cellundersokning 100 kr
- av patienten begard kontroll                          Sjalvkostnad
lagst 100 kr

 

Halsoundersokning, adoptivbarn Avgiftsfritt
Betraktas som sjukvard och ordinarie                 t o m 19 ar
lakarvardsavgift tas ut

Halsoundersokning, allman (aven barn) 1660 kr 
Utfors pa patientens begaran.
Exklusive prov for HIV och PSA(prostata)

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaccination

 

Vaccin mot

Tillverkare eller

preparatnamn

Pris, kr/

injektion

Difteri, stelkramp o kikhosta

Boostrix®

250

Hepatit A

Havrix®, 1440 1,0 ml endosspruta

Havrix®, 0,5 ml endosspruta

300/injektion

300/injektion

Hepatit B
3 injektioner

Engerix-B®, 1,0 ml,endosspruta

 

250/injektion

 

Hepatit A + B
3 injektioner

Twinrix Vuxen®, 1,0 ml

Twinrix Pediatric®, 0,5 ml

 

450/injektion

 

 

Sasongsinfluensa

Vaxigrip®

180
100 for riskgrupper

Fastingburen encephalit
3 injektioner forsta aret, sen vart 5:e ar.

FSME-IMMUN Vuxen

FSME-IMMUN Barn

330/injektion

310/injektion

Pneumokocker

Pneumovax®

Prevenar 13®

350

660

Humant papillomvirus (HPV)

Gardasil

980

 

Kolera

Dukoral®, 1x1 dos

Dukoral®, 2x1 dos

Far recept utskrivet

Vid Twinrix, Encepur och Prevenar kravs tre injektioner for att astakomma ett fullgott skydd.

 

Gardasil

 

Sveriges landsting har beslutat att aven de lite aldre flickorna, d v s de som ar fodda mellan 1/1 -93 och 31/12 -98, ska erbjudas gratis HPV-vaccination med Gardasil genom det allmanna vaccinationsprogrammet.

Till de flickor fodda 1993-1998 som fatt brev med erbjudande om vaccination med Gardasil vanligen kontakta oss via telefon for tidbokning. Glom inte att ta med blanketten med foralders underskrift infor vaccinationen. Valkommen.

   

Page 1 of 2