Öppettider

Måndag – Fredag: 08:00-17.00

Lördag: 10.00-15.00

Kontakt

033-720 24 00

Hitta till oss

Göteborgsvägen 4
504 35 Borås

(karta)

Vaccination Covid-19

2021-02-26

Vi planerar att inom kort börja vaccinera fas 1, personer med hemtjänst och dess hushållskontakter (skrivna på samma adress). Om du har fått en brev från hemtjänstpersonalen om prioriterad vaccinering är du välkommen att ringa oss för tidsbokning. Vi kommer ha ett begränsat antal tider beroende på antal levererade doser. Dessa tider går endast att boka via telefon 033-720 24 00 och gäller enbart personer med hemtjänst och dess hushållskontakter!

Vaccinering kommer ske hos Cityläkarna Borås, Göteborgsvägen 4.

Ta med ifylld hälsodeklaration och vi kommer vaccinera enligt Västra Götalandsregionens prioritering, som är bestämd av Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot covid-19 är gratis och ges i två doser med 3-4 veckors mellanrum.

Undvik att bli lurad

Det kan finnas bedragare som vill luras så kom ihåg:

 • Vi kommer aldrig över telefon be dig använda bank-id eller annan legitimationshandling.
 • Vi kommer aldrig begära pengar för vaccination mot covid-19.
 • Är du osäker på vem som ringer, lägg på och ring själv till din vårdcentral.

Prioriteringsordning vaccination

Västra Götalandsregionen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så här ser den preliminära tidsplanen ut i Västra Götaland för respektive fas. Tidplanen kan komma att ändras beroende av vaccinleveranser och eventuellt ändrad nationell prioritering.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccination mot covid-19 delas in i fyra faser.

Fas 1: december till februari och omfattar följande riskgrupper

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen (2001:453).
 • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer som bor på särskilda boenden eller har hemtjänst.
 • Hushållskontakter – vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst.

Fas 2: preliminärt februari till mars och omfattar följande riskgrupper

 • Personer som fyller 65 år under 2021 och äldre, varav de äldsta vaccineras först
 • Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter
 • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter
 • Personer som är 18 år och äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • Personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.
 • Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Om brist på vaccin skulle uppstå bör personer med sjukdomar eller tillstånd som beskrivs i denna delredovisning prioriteras, samtidigt som ålder och socioekonomi beaktas.

Fas 3: preliminärt från mars till april och omfattar följande riskgrupper

 • Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan).
 • Personer i åldern 60–64 år.
 • Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan).
 • Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder.

Ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom och död i covid-19. En viss typ av samsjuklighet har visat sig öka risken för att bli allvarligt sjuk eller avlida i covid-19 (1). I listan nedan definieras vilka grupper och tillstånd som avses. I en del fall krävs en individuell bedömning av om vaccination ska prioriteras eller inte. En kombination av två eller flera riskfaktorer hos en individ ökar angelägenhetsgraden för vaccination, liksom om man har en allvarligare form av någon sjukdom eller tillstånd som ger en riskökning.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni.
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
 • Downs syndrom.

I den tredje fasen prioriteras även grupper som av olika skäl kan ha svårigheter att följa rekommendationer om smittskyddande åtgärder och därmed ha en ökad risk för att bli smittade. Detta gäller personer 18-59 år med demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer, till exempel hem- eller papperslösa.

Om brist på vaccin skulle uppstå bör personer med sjukdomar eller tillstånd som beskrivs i denna delredovisning prioriteras, samtidigt som ålder och socioekonomi beaktas.

Fas 4 : preliminärt från maj månad och framåt omfattar:

  • personer 18 år och äldre och som inte prioriterats i tidigare faser.

Om brist på vaccin skulle uppstå bör prioritering ske utifrån ålder och socioekonomi.

Antikroppsprovtagning

Välkomna att ringa oss för att boka tid för antikroppstest Covid-19!

 • Oavsett listning, alla personer 18 år och äldre kan boka tid för antikroppstest här på Cityläkarna, glöm inte att ta med giltig legitimation!
 • För att få ta ett antikroppstest krävs att du är smittfri och stabilt fri från symtom som överensstämmer med covid-19 minst 3 veckor före provtagning
 • För antikroppsprovtagning för barn och unga under 18 krävs en läkarbedömning först, vg kontakta listad vårdcentral
 • Provtagningen kostar 160:- och betalas på vårdcentralen kort/kontant/swish. Går ej att få på faktura. Ingår ej i högkostnadsskyddet
 • Om du får förhinder måste tiden avbokas senast 24 timmar innan den bokade tiden, annars faktureras du för sen avbokning.
 • Provtagning sker hos Cityläkarna Borås, Göteborgsvägen 4, 504 35 Borås

Covid-19

Viktig information Coronavirus Covid-19

Har du övre luftvägssymtom såsom hosta, feber, snuva och halsont

GÅ INTE TILL VÅRDCENTRALEN UTAN RING OSS 033-720 24 00 alternativt 1177 för rådgivning. 

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symptom. Det är mycket viktigt att stanna hemma när man känner sig sjuk. Om man inte klarar sig med egenvård i hemmet ska ni kontakta sjukvården för vidare handläggning.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Har du en pågående infektion med enklare symtom så erbjuder vi ett test som påvisar en eventuell pågående infektion, detta är inte ett antikroppstest. Provtagningen är kostnadsfri och vår nya Infektionsmottagning är tydligt uppmärkt, viktigt att ni inte går in ordinarie entré utan följer markeringen! Det är viktigt att provtagning sker tidigast efter 24 timmar med symtom, annars finns det risk att provsvaret är missvisande! Läkaren svarar endast ut vid positivt svar, 3-6 vardagar från provtagningstillfälle, ni kan även läsa på 1177.se i journaltext om vad svaret visade.
OBS! Alla tider måste förbokas, 033-720 24 00.

Alla är välkomna

Du är välkommen även om du inte är listad hos oss i mån av tid. Ring vår telefonrådgivning för ev tidsbokning 033-720 24 00.

Från och med 2020 ska alla som är listade på en vårdcentral i Västra Götaland erbjudas fast läkarkontakt. Har du frågor på detta är du välkommen att kontakta oss telefonledes.

Våra avgifter

På Cityläkarnas vårdcentral gäller samma patientavgifter som övriga offentliga vårdcentraler, inklusive frikort och högkostnadskort. Avgiftsfritt för barn och ungdomar t.o.m 19 år samt personer över 85 år.

SENASTE NYHETERNA


 • Friskintyg Covid-19!2 februari, 2021 - 12:58

  Vi erbjuder nu er som ska resa utomlands ett Reseintyg specifikt för Covid-19!

  På grund av Covid-19 kräver flera länder ett aktuellt och negativt PCR-test vid inresa i landet. Vi utfärdar ett reseintyg, signerat av läkare, inom 30 timmar från provtagning!
  Observera att vi inte ansvarar för olika länders eller researrangörers krav och regler. Det är ditt ansvar som resenär att ta reda på
  vad som gäller och vilken typ av intyg som krävs inför resan. Detta intyg är inte ett s.k. Fit to fly-intyg.
  PCR-testet är endast till för dig som inte har några symptom! Om du sedan tidigare har ett positivt PCR-test, observera att ett PCR-test kan vara fortsatt positivt i upp till ca 3 månader. Risk finns därför att ett nytt test kan vara positivt även om du känner dig frisk och är symptomfri.
  Reseintyg inkl PCR-test: 1850 kr/person
  Enbart PCR-test: 1500 kr/person
  OBS! Glöm inte att ta med giltigt legitimation/pass till alla som ska provtas (även 0-17 år) Reseintyg/PCR-test betalas i receptionen före ditt besök.
  Välkomna att kontakta vår tidsbokning 033-720 24 00 för mer information och bokning!
 • Trettondedag jul 6/1-20215 januari, 2021 - 08:31

  Hej!

  Onsdag 6/1-2021 Trettondedag jul kommer vårdcentralen vara stängd. Vi öppnar åter torsdag 7/1-2021 kl:08.00.

  //Cityläkarna Borås

 • God Jul och Gott Nytt År!23 december, 2020 - 14:40

  Vi på Cityläkarna vill önska God Jul och ett Gott Nytt År!

  Öppettider:
  24/12 Julafton: Stängt
  25/12 Juldagen: 10-11.45 (Enbart telefon)
  26/12 Annandag jul: Stängt

  31/12 Nyårsafton: Stängt
  1/1 Nyårsdagen: Stängt
  2/1: Lördag 10-15

  Fredag 25/12-2020. Var god ring för tidsbokning Tel: 033-720 24 00.

 • Antikroppstest Covid-1917 december, 2020 - 17:19

  Under jul- och nyårshelgen kommer vi pausa vår mottagning gällande antikroppsprovtagning. Mer information kommer senare om när provtagningen återupptas!


LÄNKARFÖLJ OSS PÅ FACEBOOKSAMARBETSPARTNERS